โรงเรียนทับปุดวิทยา ประกาศยกเลิกเวรรักษาความปลอดภัย เวรวันหยุดราชการ

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 นายดลวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา ได้ประกาศยกเลิกคำสั่งโรงเรียนทับปุดวิทยา ที่ 320/2566 และยกเลิกเวรรักษาความปลอดภัย เวรวันหยุดราชการ ตามนโยบายลดภาระงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งโรงเรียนทับปุดวิทยา ที่ 38/2567

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนทับปุดวิทยา