HOME

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 นายดลวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา ได้ประกาศยกเลิกคำสั่งโรงเรียนทับปุดวิทยา ที่ 320/2566 และยกเลิกเวรรักษาความปลอดภัย

อ่านต่อ

นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา นายเจษฎา ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยกาณโรงเรียนทับปุดวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนทับปุดวิทยา เข้าร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนชัยมลคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

อ่านต่อ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม ผลงานนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา การประกวดคลิปวิดีโอสั้น คปภ.2566 “เรื่อง ทำทำไม (พรบ.)” โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย เป็นตัวแทนชาวพังงา และตัวแทนภาคใต้ระดับภาคเข้าประกวดระดับประเทศ ขอ 1 แชร์ 1 ไลค์ ให้ลูกๆชมพู-ฟ้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

อ่านต่อ

นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา เข้ารับรางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2566 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อสื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างห้องเรียนคุณภาพและสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
(ยอดบริจาค ณ วันที่ 25 เมษายน 2566) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 831,894.03 บาท (รายได้ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)

อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ชวนรู้จักแพลทฟอร์ท “ไทยมีงานทำ.com”

อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา รายชื่อบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา 

อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2565

อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 3 -12 ตุลาคม 2565 อ่านต่อ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทับปุดวิทยา

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดกอจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทับปุดวิทยา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา