HOME

โรงเรียนทับปุดวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังเอกสารแนบ หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook : โรงเรียนทับปุดวิทยา : Thapputwittaya School 

อ่านต่อ

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 นายดลวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา ได้ประกาศยกเลิกคำสั่งโรงเรียนทับปุดวิทยา ที่ 320/2566 และยกเลิกเวรรักษาความปลอดภัย

อ่านต่อ

นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา นายเจษฎา ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยกาณโรงเรียนทับปุดวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนทับปุดวิทยา เข้าร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนชัยมลคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

อ่านต่อ

นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา เข้ารับรางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2566 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทับปุดวิทยา

กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทับปุดวิทยา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทับปุดวิทยา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา