HOME

โรงเรียนทับปุดวิทยา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดการระเบียบการจราจรภายในโรงเรียนทับปุดวิทยา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของนักเรียน ดังนั้น เพิ่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้ประปฏิบัติตามประกาศ 

อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา รายชื่อบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา 

อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2565

อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 3 -12 ตุลาคม 2565 อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2565

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน “ปิยมหาราช”

ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ และคณะครูร่วมพิธี น้อมรำลึกเนื่องในวัน “ปิยมหาราช” เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565

งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2565

โรงเรียนทับปุดวิทยา จัดกิจกรรม งานเกษียณอายุราบการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย ครูศตวรรษ ตันทวีวิวัฒน์ ครูฉวีวรรณ สุขช่วง ครูอรศิริ เทพณรงค์ ครูนงนุช ผลทวี และครูทวีสิน ผลทวี

กิจกรรมทับปุดวิทยาบอกโทษเกินร้อยกัญชาและยาเสพติด

ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โทษของกัญชา หลังการทำกิจกรรมหน้าเสาธง และยังมีการประกวดต่าง ๆ เช่น การประกวดวาดภาพ การประกวดวาดภาพ โดยใช้ Tablet App และกิจกรรมทำคลิป TikTok

กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ (English - Chinese Camp)

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565

ว 31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/89392

ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชปถัมภ์ จะยุติการใช้งานในส่วนของอุปกรณ์รับสัญญาณ Digital life Box และ Android Box จำนวน 1,268 

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/90651

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับเสียงสะท้อนจากข้าราชการครู ที่ขอมีวิทยฐานะครู ชำนาญการ ว่าได้รายงานเฉพาะผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเห็นว่าการรายงานผล การสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ที่ปรากฎในแบบประเมินด้านที่ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ ตาม ว 17/2552 ทำให้ต้องจัดทำเอกสารเพิ่มเติม และไม่สามารถให้คณะกรรมการ PA ชุดเดิมประเมินรายงานการสังเคราะห์

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/90650

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/90648

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/90647