รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/SMP ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนทับปุดวิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/SMP ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนทับปุดวิทยา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  1. รูปถ่าย ขนาด1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

สมัครออนไลน์ผ่านลิงก์ด้านล่าง
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdvwhXvJQc…/viewform…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-599012