บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัดมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด โดยมี นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศิวะศิลป์ชัย ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ นางสาวมาริสา จินดา และ นางสาวสุรีรัตน์ วิลวัฒน์ มอบทุนการศึกษา ให้กับ นายณัฐพงษ์ แก้วพิทักษ์ นายศิวกร อมฤทธิ์ นางสาวอนิสา อีซอ และ เด็กหญิงกัญญาณัฐ อารีการ นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา จำนวน 6,000 บาท