ประกาศผลมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา

ตามประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาศิลปศึกษาบัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยผลปรากฏมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา
ตามเอกสารแนบ