เพลง ทปว. สัมพันธ์

เราทับปุดวิทยา มาเถิดหนา สัญญาร่วมใจ
พร้อมกันก้าวเดินไป สู่จุดหมายปลายทางสร้างสรรค์
มีมานะและพยายาม เจอขวากหนามสู้ไปไม่หวั่น ท.ป.ว. ท.ป.ว.
เราทับปุดวิทยา ยากจะหาใครมาเทียมทัน
ไม่ว่าเกมแข่งขัน หรือประชันเชิงชั้นวิชา
ด้วยความหวังและกำลังใจ ก้าวต่อไปให้พัฒนา ท.ป.ว. ท.ป.ว.
พวกเรา รู้งาน รู้คน อดทน เสียสละ สามัคคี
กระทำความดี และรักศักดิ์ศรี ตราบชั่วชีพนี้ เรามีอยู่เป็นนิจนิรันดร์
เราทับปุดวิทยา ชมพู-ฟ้า มาร่วมสัมพันธ์
เราเลือดสีเดียวกัน ต่างยึดมั่นผูกมิตรไมตรี
จากกันไปหัวใจคะนึง ให้คิดถึงแดนดินถิ่นนี่ ท.ป.ว. ท.ป.ว.
(ซ้ำต้น…….. จนจบ )