เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

อันเยาวชนไทยใจซึ้ง…ศรัทธา
ต่างร่วมชีวาสรรอนันต์ความดี
ชื่อเสียงเรา ท.ป.ว. ทั่วธานี
รักธงสี ชมพู – ฟ้า สง่าไกล
การศึกษาเรานี่หนามาเป็นเลิศ
สิ่งประเสริฐ ประพฤติหมายทั้งกายใจ
(ช) เราร่วม (ญ) เราร่วม
(พร้อม) ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมแรงร่วมใจ
(ช) เราร่วม (ญ) เราร่วม
(พร้อม) ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมแรงร่วมใจ
ร่วมกัน…. ร่วมกัน….ร่วมกัน…..
สร้างสรรค์วินัย หัวใจทับปุดวิทยา
ทับปุดวิทยามาสมาน…ไมตรี
เป็นน้องพี่สามัคคีกัน
อีกวินัยช่างดีมิเทียมทัน
ดวงใจนั้นมั่นคงทะนงตน
ทุกสถาบันศึกษาพาระย่อ ท.ป.ว.
ขอสร้างสรรค์ขวัญประชา
(ช) เราช่วย (ญ) เราช่วย
(พร้อม) ช่วยพัฒนา ช่วยพัฒนา
(ช) เราช่วย (ญ) เราช่วย
(พร้อม) ช่วยพัฒนา ช่วยพัฒนา
ฝ่าฟัน… ฝ่าฟัน… ฝ่าฟัน… ช่วยกันพัฒนา
หวังพา ชาติไทยเจริญ ไชโย ไชโย…