ติดต่อเรา

โรงเรียนทับปุดวิทยา
หมู่ที่ 6 บ้านบ้านทุ่ง ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
รหัสไปรษณีย์ 82180

เวลาทำการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์
076-599012

โทรสาร
076-599011

อีเมล์
thapputwittaya@tpw.ac.th