คณะผู้บริหาร

นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์

นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเจษฎา ศรีวิเศษ

นายเจษฎา ศรีวิเศษ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พุทธิมา จั้นศิลา

พุทธิมา จั้นศิลา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน