กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเกษร แม็กน๊อตต้า

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วิทยฐานะ : -

นางระเบียบ คงเลิศ

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางพัสดา ทับทิมทอง

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นายธรรมรัตน์ ไพพงศ์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : -

นายวรรฒพล กล่อมเกล้า

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง