การจัดการเรียนการสอน On site เต็มรูปแบบ

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยาเรื่อง การจัดการเรียนการสอน On site เต็มรูปแบบในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรงเรียนทับปุดวิทยาได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์โดยทั่วไปสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ On site เต็มรูปแบบได้จึงขอประกาศการจัดการเรียนการสอน On site เต็มรูปแบบโดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติที่โรงเรียนทุกคนตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป