• รับรางวัลชนะเลิศจากงานนี้
  • เหรียญทองรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ชั้น ม. ปลาย 1. นส.วรัญญา วงศ์สวัสดิ์ 2. นายอนันต์ ยกเถ 3. นส.รุ่งจิรัตน์ ชัยยะ
  • เหรียญทองเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น 1. ดญ.กาญจนา ทองกอบ 2. ดญ. วริศราพร เพ็ชรศิริ
  • เหรียญทองเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย 1. นส.เกสรา เทศกุล 2. นส.มัจฉรี ศุภพฤกษ์
  • ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอ. อนิรุทธิ์ - วาสนา ลิพอนพล (ซ้ายมือ) ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ม. ปลาย
  • ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอ. อนิรุจน์ ลิพอนพล อ. นงนุช ผลทวี (จากขวาไปซ้าย) ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม. ปลาย
  • ตัวแทนครู-อาจารย์ทับปุดวิทยาถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม. ต้น - ม. ปลาย
  • นักเรียนที่รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม. ปลาย (2 คนซ้ายมือ)และ ชั้น ม. ต้น (2 คนขวามือ)
jquery slider by WOWSlider.com v5.6

ทับปุดวิทยารับรางวัลชนะเลิศทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ

25 กุมภาพันธ์ 2558 มาจาก : บันทึกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนทับปุดวิทยา

 

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนทับปุดวิทยา อ. ทับปุด จ. พังงา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่ง 3 รายการและนักเรียนทับปุดวิทยาสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ทั้งหมดดังนี้

1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 2 ระดับชั้น ม. ปลาย ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางในครั้งนี้คือ

1. นางสาวรุ่งจิรัตน์ ชัยยะ
2. นางสาววรัญญา วงศ์สวัสดิ์
3. นายอนันต์ ยกเถ

ครูที่ปรึกษาคือ

1. นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
2. นางวาสนา ลิพอนพล

2.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม. ปลาย ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจนสามารถคว้ารางวัลมาได้ในครั้งนี้คือ

1. นางสาวมัจฉรี ศุภพฤกษ์
2. นางสาวเกสรา เทศกุล

ครูที่ปรึกษาคือ

1. นางนงนุช ผลทวี
2. นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล

3.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม. ต้น ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจนสามารถคว้ารางวัลมาได้ในครั้งนี้คือ

1. ดญ. กาญจนา ทองกอบ
2. ดญ. วริศราพร เพ็ชรศิริ

ครูที่ปรึกษาคือ

1. นางนงนุช ผลทวี
2. นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล

ชาวโรงเรียนทับปุดวิทยาขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พบกับความสำเร็จในการสร้างนักเรียนจนได้รับรางวัลสูงสุดในครั้งนี้ นับได้ว่านักเรียนทับปุดวิทยาก็มีความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์สูงเมื่อได้มารับการฝึกฝนจากครู - อาจารย์ที่ดีและมีความสามารถเฉพาะตัวสูง ความยิ่งใหญ่ของนักเรียนจึงบังเกิดขึ้น เมื่อนักเรียนบังเกิดความยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่ของครูและโรงเรียนมันจะเกิดตามมาเองเหมือนกับการเกิดเงา

ประกาศรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558

20 กุมภาพันธ์ 2558 มาจาก : บันทึกจากฝ่ายวิชาการ โรงเรียนทับปุดวิทยา

 

ดาวโหลดหรือคลิกเปิดอ่านจากไฟล์ข้างล่างที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 ห้องเรียน SMP

ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 ห้องเรียนปกติ

ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม. 4 รับนักเรียนจบจาก ม.3

ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม. 4 รับสมัครจากนักเรียนชั้น 3. จากโรงเรียนทับปุดวิทยา

สารสนเทศนักเรียน 2557

1มีนาคม 2558 มาจาก : บันทึกจากงาน ICT โรงเรียนทับปุดวิทยา

 

สารสนเทศนักเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้จัดทำโดยการนำเอาฐานข้อมูลนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา ที่ได้บันทึกไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ มาใส่ไว้ที่ ฐานข้อมูล MySQL ที่ server ของโรงเรียนและจัดการประมวณผลข้อมูลใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับปริบทการบริหารงานของทางโรงเรียน โดยประมวลผลไว้เป็นสารสนเทศพื้นฐานของนักเรียนที่ใช้ในระดับโรงเรียน

ส่วนครู-อาจารย์ ที่สนใจที่จะจัดทำในระดับห้องเรียนที่ประจำหรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศ นักเรียนในห้องจำแนกตามเพศ ตำบล หรือหมู่บ้าน ว่านักเรียนในห้องที่ตัวเองทำหน้าที่ประอยู่มีอยู่เท่าไร มีใครบ้าง สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ทับปุดวิทยา โดยแจ้งเงื่อนไขว่าจะเอาสารสนเทศอะไร

สำหรับครู-อาจารย์ที่มีทักษะทางด้าน ICT สามารถ copy ข้อมูลมาใส่ลงในโปรแกรม excel ทั้งหมดแล้วทำการประมวลผลใหม่เป็นสารสนเทศในแง่มุมอื่น ก็ทำได้ไม่ยากนักในโปรแกรม excel ดังกล่าว ทางศูนย์คอมเตรียมข้อมูลกลางของนักเรียนทั้งหมดไว้ให้ โดยคลิกตามรูปไสลด์ข้างบน

 
 

ข่าวสำคัญของวันนี้

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 17 มีนาคม 2558