• อบรมเชิงปฏิบัติการ GSPอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เบื้องต้น ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม. 4 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนทับปุดวิทยา อ. ทับปุด จ. พังงา
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ GSPอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เบื้องต้น ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม. 4 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนทับปุดวิทยา อ. ทับปุด จ. พังงา
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ GSPอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เบื้องต้น ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม. 4 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนทับปุดวิทยา อ. ทับปุด จ. พังงา
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ GSPอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เบื้องต้น ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม. 4 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนทับปุดวิทยา อ. ทับปุด จ. พังงา
 • กิจกรรมแรลลี่ TPW13-15 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดกิจกรรมแรลลี่ TPW เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมอบรมพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์กร ณ โรงแรม ดิ เอลลิเมนท์ จ. กระบี่
 • กิจกรรมแรลลี่ TPWรอง ผอ. จันทนา รอดแก้ว หัวขบวนกิจกรรมแรลลี่
 • กิจกรรมแรลลี่ TPWนายสุนทร รักเมือง ผอ. รร. ทับปุดวิทยา กล่าวเปิดการอบรมพัฒนา
 • กิจกรรมแรลลี่ TPW13-15 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดกิจกรรมแรลลี่ TPW เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมอบรมพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์กร ณ โรงแรม ดิ เอลลิเมนท์ จ. กระบี่
 • พิธีไหว้ครู 255719 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา
 • พิธีไหว้ครู 255719 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา
 • พิธีไหว้ครู 255719 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา
 • พิธีไหว้ครู 255719 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา
 • ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด26 มิถุนายน 2557 ร่วมรณรงค์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกของอำเภอทับปุด
 • ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด26 มิถุนายน 2557 ร่วมรณรงค์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกของอำเภอทับปุด
 • ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด26 มิถุนายน 2557 ร่วมรณรงค์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกของอำเภอทับปุด
อบรมเชิงปฏิบัติการ GSP1 อบรมเชิงปฏิบัติการ GSP2 อบรมเชิงปฏิบัติการ GSP3 อบรมเชิงปฏิบัติการ GSP4 กิจกรรมแรลลี่ TPW5 กิจกรรมแรลลี่ TPW6 กิจกรรมแรลลี่ TPW7 กิจกรรมแรลลี่ TPW8 พิธีไหว้ครู 25579 พิธีไหว้ครู 255710 พิธีไหว้ครู 255711 พิธีไหว้ครู 255712 ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด13 ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด14 ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด15
jquery slideshow by WOWSlider.com v5.5

สรุปกิจกรรม 2557

26 มิถุนายน 2557 มาจาก : บันทึกจากงาน ICT โรงเรียนทับปุดวิทยา

 

30-31 พฤษภาคม 2557 และ 1 มิถุนายน 2557 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เบื้องต้น ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม. 4 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนทับปุดวิทยา อ. ทับปุด จ. พังงา

13-15 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดกิจกรรมแรลลี่ TPW เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมอบรมพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์กร ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา (จุดเริ่มต้นกิจกรรมแรลลี่) และโรงแรม ดิ เอลลิเมนท์ จ. กระบี่ (จุดสิ้นสุดกิจกรรมแรลลี่และเริ่มต้นอบรมพัฒนา)

19 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา อ. ทับปุด จ. พังงา

26 มิถุนายน 2557 ร่วมรณรงค์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกของอำเภอทับปุด

 
 

ข่าวสำคัญของวันนี้

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มิถุนายน 2557