• อำเภอสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาที่มาจากมาเรียนจากอำเภอต่าง ๆ
  • อ. ทับปุดสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาที่มาจากมาเรียน จากตำบลและหมู่บ้านต่าง ๆ จากอำเภอทับปุด
  • อ. อ่าวลึกสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาที่มาจากมาเรียน จากตำบลและหมู่บ้านต่าง ๆ จากอำเภออ่าวลึก
  • อ. พนมสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาที่มาจากมาเรียน จากตำบลและหมู่บ้านต่าง ๆ จากอำเภอพนม
  • อ. ปลายพระยาสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาที่มาจากมาเรียน จากตำบลและหมู่บ้านต่าง ๆ จากอำเภอปลายพระยา
  • จ. กระบี่สารสนเทศนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาที่มาจากมาเรียน จากตำบล หมู่บ้านและอำเภอต่าง ๆ จากจังหวัดกระบี่
  • จ. สุราษฎร์ธานีสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาที่มาจากมาเรียน จาก อำเภอ ตำบลและหมู่บ้านต่าง ๆ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอ1 อ. ทับปุด2 อ. อ่าวลึก3 อ. พนม4 อ. ปลายพระยา5 จ. กระบี่6 จ. สุราษฎร์ธานี7
jquery carousel by WOWSlider.com v5.6

สารสนเทศนักเรียน 2557

1 กันยายน 2557 มาจาก : บันทึกจากงาน ICT โรงเรียนทับปุดวิทยา

 

สารสนเทศนักเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้จัดทำโดยการนำเอาฐานข้อมูลนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา ที่ได้บันทึกไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ มาใส่ไว้ที่ ฐานข้อมูล MySQL ที่ server ของโรงเรียนและจัดการประมวณผลข้อมูลใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับปริบทการบริหารงานของทางโรงเรียน โดยประมวลผลไว้เป็นสารสนเทศพื้นฐานของนักเรียนที่ใช้ในระดับโรงเรียน

ส่วนครู-อาจารย์ ที่สนใจที่จะจัดทำในระดับห้องเรียนที่ประจำหรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศ นักเรียนในห้องจำแนกตามเพศ ตำบล หรือหมู่บ้าน ว่านักเรียนในห้องที่ตัวเองทำหน้าที่ประอยู่มีอยู่เท่าไร มีใครบ้าง สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ทับปุดวิทยา โดยแจ้งเงื่อนไขว่าจะเอาสารสนเทศอะไร

สำหรับครู-อาจารย์ที่มีทักษะทางด้าน ICT สามารถ copy ข้อมูลมาใส่ลงในโปรแกรม excel ทั้งหมดแล้วทำการประมวลผลใหม่เป็นสารสนเทศในแง่มุมอื่น ก็ทำได้ไม่ยากนักในโปรแกรม excel ดังกล่าว ทางศูนย์คอมเตรียมข้อมูลกลางของนักเรียนทั้งหมดไว้ให้ โดยคลิกตามรูปไสลด์ข้างบน

สรุปกิจกรรม 2557

26 มิถุนายน 2557 มาจาก : บันทึกจากงาน ICT โรงเรียนทับปุดวิทยา

 

30-31 พฤษภาคม 2557 และ 1 มิถุนายน 2557 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เบื้องต้น ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม. 4 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนทับปุดวิทยา อ. ทับปุด จ. พังงา

13-15 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดกิจกรรมแรลลี่ TPW เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมอบรมพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์กร ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา (จุดเริ่มต้นกิจกรรมแรลลี่) และโรงแรม ดิ เอลลิเมนท์ จ. กระบี่ (จุดสิ้นสุดกิจกรรมแรลลี่และเริ่มต้นอบรมพัฒนา)

19 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา อ. ทับปุด จ. พังงา

26 มิถุนายน 2557 ร่วมรณรงค์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกของอำเภอทับปุด

 
 

ข่าวสำคัญของวันนี้

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 กันยายน 2557